Dengbêjler Evi,dengbêjler,evi
Dengbêjler Evi

 

Dengbêj Evi (Mala Dengbêjan)

Dengbêj Evi olarak faaliyet gösteren yapı, yaklaşık 100 yıllık bir Diyarbakır evidir. Evin iki geniş odası ve büyük avlusu dengbêjlere aittir. Yazın daha serin olduğu için dengbêjler genelde avluda toplanırlar. Her gün 10-15 dengbêj, bu evi ziyaret edip, sanatını icra eder, ama festival gibi bazı özel zamanlarda burada toplanan dengbejlerin sayısı 30’u geçer.

Dengbêj ve Dengbêjlik Geleneği

Dengbêj sözcüğü aslında deng (ses) ve bej-tin (söylemek) sözcüklerinden oluşan Kürtçe bir birleşik sözcüktür. Dengbêj; trajedi, keder, mutluluk, sevi vb. olay ve olguları duygusalca işleyen, ritim ve melodiyle süsleyen, müziğin sihriyle olgunlaştırıp halka aktaran kişi de demektir. Dengbêjlik bir Kürt geleneğidir. Kürt dili, edebiyatı, tarihi, kültürü ve müziğini bugünlere taşıyan bu kişilere, dengbêj, yani tarihin aktarıcıları denilir.
Dengbêjler sadece şarkıcı veya hikaye anlatıcısı değil, aynı zamanda Kürt kültürünün, sözlü edebiyatının ve tarihinin taşıyıcısıdır. Güçlü sesleriyle tarihin tanıkları, Kürtlerin hafızası ve halkın ozanıdırlar. 
Dengbêjler güçlü hafızaları ve anlatım teknikleriyle dünya sosyoloji sözlüğünde yer alan “söz uçar, yazı kalır” deyişini boşa çıkarmışlardır. Onlar yalnızca ses sanatçıları değil, efsane ve öykü anlatıcılarıdır, vakkanüvis, şair, bestekar ve müzik dehalarıdır. Kürtlerin ‘Homeros’larıdır.  Anlatılarında insanlığı ve hayatı ilgilendiren herşeye değinirler. Sanatsal bir şekilde toplumla ilgili her konuyu irdeler, aktarırlar.
Dengbejler hakkındaki en önemli noktalardan biri ise çoğunun erkek ve okumamış olmasıdır. Dengbejler genelde erkek olmasına rağmen Evdalê Zeynikê’nin eşi olan Gulê, Meyremxan, Eyşe Şan gibi çok önemli kadın dengbejler de vardır.


Mesai Saatleri: Pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 arası

Adres: Melik Ahmet Caddesi Ziya Gökalp Mahallesi, Kılıççı Sokak’ta Behram Paşa Camisi’nin
hemen yanında yer alır.

Tel:  04122292034