Zinciriye (Sincariye) Medresesi
Zinciriye (Sincariye) Medresesi,zinciriye,sincariye,medresesi
Medresenin 1198 yılında Eyyubi Hükümdarı Melik Salih Necmeddin döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Medresenin güneybatı duvarındaki kitabeye göre, mimarı İsa Ebu Dirhem’dir. Evliya Çelebi bu medreseden “Alimler arasında paye sahibidir.” diye bahseder.

Zinciriye (Sincariye) Medresesi
Medresenin 1198 yılında Eyyubi Hükümdarı Melik Salih Necmeddin döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Medresenin güneybatı duvarındaki kitabeye göre, mimarı İsa Ebu Dirhem’dir. Evliya Çelebi bu medreseden “Alimler arasında paye sahibidir.” diye bahseder.
Zinciriye Medresesi’nin planı, bölgedeki medreselerin tipik bir örneğidir. Mizgefta Mezin ile arasında kemerli bağlantılar bulunmaktadır. Açık medreseler grubu içerisinde, tek katlı veya iki eyvanlı örneklerdendir. Mesudiye Medresesi gibi Mizgefta Mezin  Külliyesi’ni tamamlayan bir yapıdır.
Zinciriye Medresesi 1934 yılında onarılmış, 1985 yılına kadar Diyarbakır Arkeoloji Müzesi olarak kullanılmıştır. Günümüzde, Merkez Sur İlçe Müftülüğü’ne bağlı Yatılı Kız Hafız Kuran Kursu olarak kullanılmaktadır.


 Bu İçerik 13.09.2011 Tarihinde Cami ve Medreseler Kategorisinde Yayınlanmıştır