Vahap Ağa Hamamı

Vahap Ağa Hamamı
16-17. Yüzyıl yapısı olan, günümüzde kullanılmayan Vahap Ağa Hamamı, Dağkapı’dan Balıkçılarbaşı’na giderken Ulu Camiye varmadan sağ tarafta yer almaktadır. Giriş kısmında kesme taş bloklar, diğer kısımlarında ise moloz taş kullanılmıştır. Soğukluk, sıcaklık ve halvet bölümlerinden meydana gelen hamamın, özellikle halvet kısmı haçvari bir plana sahiptir. Kenardaki bölmeler tonozlarla, ortadaki bölüm ise kubbeyle örtülmüştür. Kurnalı mekanların orta kısmında eyvanlar ve mermer bir havuz bulunmaktadır.Bu İçerik 13.09.2011 Tarihinde Han ve Hamamlar Kategorisinde Yayınlanmıştır