Ulu Cami (Mizgefta Mezin)
Ulu Cami (Mizgefta Mezin),ulu,cami,mizgefta,mezin

Ulu Cami (Mizgefta Mezin)
Gazi Caddesi’nde Hasan Paşa Hanı’nın karşısında yer almaktadır. Anadolunun  ilk camisi, İslam aleminin beşinci Harem-i Şerifi olarak kabul edilir.
İlkin Pagan dönemine ait bir tapınak iken, daha sonra Mar Toma adıyla kilise olarak kullanılmış, kentin 639 yılından sonra Müslümanların egemenliğine geçmesiyle birlikte  Cami-i Kebir adıyla camiye dönüştürülmüştür.
Ulu Cami tarihin bütün dönemlerinde önemini korumuş bugün de Diyarbakır’ın en önemli camisi ve ziyaretgahı durumundadır. Cami, yangınlar sonucu meydana gelen tahribat ve yıkımlardan dolayı birçok kez onarımdan geçirilmiş, en kapsamlı onarım ise 1091 yılında Selçuklular döneminde yapılmıştır. Daha sonra Anadolu Selçuklu Sultanı Gıyaseddin Keyhüsrev, Artuklular döneminde Melik Salih, Akkoyunlu Sultanı Uzun Hasan, Osmanlı Padişahı IV. Mehmed tarafından ve  son olarak 1975-1977 tarihlerinde kapsamlı bir onarımdan geçirilmiştir. Cami Külliyesi, bütün bu dönemlerin izlerini taşır.
Caminin dört ayrı cephesi İslamın 4 ana mezhebine ayrılmıştır.Günümüzde de hanifi ve şafiiler iki ayrı mekanda ibadetlerini sürdürmektedirler.
Caminin şu an Hanefiler bölümü olarak kullanılan bölümü, kiliseden camiye dönüştürülen esas bölümüdür.
Mimari açıdan Şam’da bulunan Emeviye Camisi’nin Anadoluya yansıması olarak yorumlanır.
Caminin avlusunda etrafı demirden parmaklıklar içerisinde bulunan bir güneş saati vardır. Bu saat bazı kaynaklara göre Kürt bilim insanı El Cizîrî tarafindan yapılmıştır. Bazı kaynaklara göre ise bu saatin Roma döneminden kaldığı öne sürülmektedir.

 Bu İçerik 13.09.2011 Tarihinde Cami ve Medreseler Kategorisinde Yayınlanmıştır