Surp Giragos Ermeni Ortodoks Kilisesi
Surp Giragos Ermeni Ortodoks Kilisesi,surp,giragos,ermeni,ortodoks,kilisesi

Surp Giragos Ermeni Ortodoks Kilisesi
Özdemir Mahallesi, Göçmen Sokak’ta bulunan Surp Giragos Kilisesi’nin kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte, kiliseyle ilgili bilgiler yazılı kaynaklara ilk olarak 1517 tarihinde geçmiştir. Bu nedenle 16. Yüzyıl’da yapıldığı düşünülmektedir. Kilisede, 1827 ve 1880 tarihlerinde iki büyük yangın çıkmıştır. 1880 yılındaki büyük yangından sonra ek binalar inşa edilmiştir. Yapılan eklemelerden sonra, ikisi kilisenin ikinci katındaki kadınlar mahfilinde; beşi giriş katında olmak üzere dünyadaki tek 7 horanlı Ermeni Kilisesi haline gelen yapı, üç bin kişinin bir arada ibadet edebileceği kapasiteye ulaşmıştır.

Kilisenin sol tarafındaki avludan açılan bir girişle, ana kiliseye bağlanmış ve hala sağlam duran Surp Hagop Şapeli de bu eklemeler döneminde inşa edilmiştir.
1. Dünya Savaşı sırasında Alman subaylarının karargâhı, 1960 yılına kadar askeri depo, Sümerbank bez deposu ve benzeri amaçlarla kullanılan kilise, Diyarbakır Ermeni Cemaati tarafından onarılarak, tekrar asıl işlevine kavuşturulmuştur.
Ana kilise, Surp Hagop Şapeli, Patrikhane binası, lojmanlar, su kuyuları ve 3 avludan oluşan yapılar topluluğu, günümüzde bile görkeminden bir şey kaybetmeyen bir anıt olarak yaşamaktadır.
Surp Giragos Ermeni Vakfı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen restorasyon çalışması halen devam etmektedir.Bu İçerik 13.09.2011 Tarihinde Kiliseler Kategorisinde Yayınlanmıştır