On Gözlü Köprü (Pira Deh Derî)
On Gözlü Köprü (Pira Deh Derî),on,gözlü,köprü,pira,deh,derî
Pira Deh Derî, Dicle Nehri’nin üstünde, Mardinkapı’nın 3 km aşağısında Eski Mardin Yolu üzerindedir. Kırklar Dağı’nın eteğinde yer alan köprü On Gözlü Köprü, Dicle Köprüsü ve Silvan Köprüsü olarak da bilinir.

On Gözlü Köprü (Pira Deh Derî)
Pira Deh Derî, Dicle Nehri’nin üstünde, Mardinkapı’nın 3 km aşağısında Eski Mardin Yolu üzerindedir. Kırklar Dağı’nın eteğinde yer  alan köprü On Gözlü Köprü, Dicle Köprüsü ve Silvan Köprüsü olarak da bilinir.
Bazı kaynaklarda 515 yılında 1. Anastasias döneminde köprünün yapıldığını, 742-743 tarihlerinde Emevi Halifesi Hişam’ın yıkılmış köprüyü onardığı belirtilmektedir.Fransız Mimar ve Arkeolog Albert Gabriel köprünün antik çağ eseri olduğunu ileri sürer.Köprünün güney batı bölümünde ilk üç gözün arasında yer alan kitabeye göre, 1065-1067 yıllarında Mervaniler tarafından yapılmıştır. Köprünün mimarı, Sancaroğlu Ubeydoğlu Yusuf’dur.
Yapı bazalt taşlardan, düz bir şekilde inşa edilmiş ve on gözden oluşmuştur. Köprünün ortasındaki üç gözün üstü dar, batı tarafındaki beş gözün döşemesi ise daha geniştir. Köprünün uzunluğu 172 metredir. Batı kısmından başlayarak ilk beş gözü yaklaşık 10 metreyken beşinci gözden itibaren genişliği 4 metre azalarak 6 metre olmaktadır. Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi önemi nedeniyle trafiğe kapatılıp az ileride yeni Mervani köprüsü inşa edilmiştir.

 Bu İçerik 13.09.2011 Tarihinde Köprüler Kategorisinde Yayınlanmıştır