Mesudiyye Medresesi
Mesudiyye Medresesi,mesudiyye,medresesi
Ulu Cami (Mizgefta Mezin)’in kuzey bölümüne bitişik olan medrese 1198-1223 yılları arasında Artuklular tarafından yapılmıştır. Adını medreseyi yapan Mesud adındaki ustadan almaktadır.

Mesudiyye Medresesi
Mizgefta Mezin’in  kuzey bölümüne  bitişik olan medrese 1198-1223 yılları arasında Artuklular tarafından yapılmıştır. Adını medreseyi yapan Mesud adındaki ustadan almaktadır. Medresenin tasarımı ve planı ise Halepli usta Cafer Bin Mahmud tarafından yapılmıştır.
Medresede eskiden dört Sünni mezhebe yönelik fıkıh dersleri verilirdi. Bu bilgi, medresenin kitabelerinde de yer almaktadır.
Medresenin iki kapısı bulunmaktadır. Kuzey Kapısı ana giriş kapısı iken, güney kapısı da  Ulu Cami ile bağlantıyı sağlamaktadır. Medrese İslam ve fen ilminin  ayrıntıları ile öğretildiği, dönemin en önemli üniversitesi konumundadır. Medrese Doğu – Batı yönünde iki katlı olarak uzanır, avlusunun üstü açık, dört tarafı kemerli revaklar ile çevrilidir.
Medresenin mimari açıdan en önemli özeliği ise mihrabın her iki tarafına yerleştirilmiş, dönebilen bazalt sütunlar, yer hareketleri sonucu yapının herhangi bir yerinde meydana gelecek çökmeyi veya kaymayı tespit edebilmek için konulmuştur. Bu mekanizma bir statik harikasıdır.

 Bu İçerik 13.09.2011 Tarihinde Cami ve Medreseler Kategorisinde Yayınlanmıştır