Çifte Han

Çifte Han
Ulu Cami’nin karşısında, Xana Hesen Paşa’nın güneyinde yer almaktadır. Ne zaman ve kim tarafından yapıldığı bilinmeyen hanın mimari özelliklerinden dolayı 16. Yüzyıl’da yapıldığı sanılmaktadır. Avlunun üç tarafında sütunların taşıdığı basık kemerli revaklar yer alır ve bu revaklar üst katta da devam etmektedir.
Han ilk yapıldığında doğu-batı yönünde siyah-beyaz taşlardan örülmüş iki han olarak inşa edilmiştir. 1940 yılında yolun genişletilmesi nedeniyle hanın ikinci bölümü yıktırılmıştır.
Günümüzde orjinaliğini yitirmiş ve harabe halinde olan bu han için 18. Yüzyıl’da Diyarbakır’ı ziyaret eden Ermeni Yazar İnciciyan, Çifte Han’ın kentin en büyük hanı olduğunu belirtmiştir.Bu İçerik 13.09.2011 Tarihinde Han ve Hamamlar Kategorisinde Yayınlanmıştır